OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA



Szanowni Rodzice,

na spotkaniu tzw. trójek klasowych dnia 10.09.2019r. Rodzice spośród przedstawionych ofert ubezpieczenia  wybrali ofertę  od następstw nieszczęśliwych wypadków firmy Compensa.


Poniżej prezentujemy zakres przedstawionej nam oferty:


Compensa

Składka  dla dzieci

45,00

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

25 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku aktu terroru

12 500 zł

Śmierć wskutek NW


w skutek wypadku komunikacyjnego

20 000 zł


10 000 zł

Jednorazowe świadczenie w wyniku pogryzienia przez psa, kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej ( potrzeba w wyniku NW)

4 000 zl

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia.

5 000 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku.

400 zł

Zwrot kosztów leczenia  spowodowanego NW


4 000 zł

( przy odbudowie zębów stałych limit wynosi 1000 zł, nie więcej niż 300 zł/ 1 ząb.)

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW

30 zł

(limit przy tej stawce – 1350 zł, pobyt w szpitalu musi trwać 2 dni, nie  mniej niż 16 godzin)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka.

5 000 zł

( wypłacane nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia będącego początkiem ubezpieczenia,  podany zakres chorób: m.in. anemia, sepsa, nowotwory złośliwe , udar mózgu,..)

Zwrot kosztów rehabilitacji

4 000 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NW

10 000 z

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby

35 zł/ dzień

( limit odpowiedzialności po stronie Ubezpieczyciela – 2 000 zł, pobyt w szpitalu musi trwać  nieprzerwanie co najmniej 5 dni)




Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE COMPENSA


"Zatrzymać dzieje szkoły"














Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
6 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Adam, Ada, Adamina, Celestyn, Celestyna,
Diogenes, Ireneusz, Katarzyna, Sykstus,
Świętobor, Wilhelm, Zachariasz

Do końca roku zostało 270 dni.
Zodiak: Baran

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl