ŚLUBOWANIE

(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

Dnia 17 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach zostali uznani za prawdziwych uczniów.

Uroczystość ślubowania przebiegła w pełnej ciepła i serdecznej atmosferze wśród rodziców, nauczycieli i uczniów oraz licznie zgromadzonych gości: Wójt Gminy Sośnie Pan Stanisław Budzik, Dyrektor CUW Pani Arleta Zadka, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie Pan Tomasz Chmielecki, Radny Gminy Sośnie Radosław Bojarczuk, Dyrektor GOK Pani Dorota Kurzawska, pielęgniarka szkolna Pani Joanna Sodolska, Rada Rodziców: Pani Lidia Szymanowska i Pani Iwona Schubert., Uroczystość rozpoczęli pierwszoklasiści, przedstawiając program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń. Pokazali w nim, że zasługują w pełni na miano uczniów szkoły podstawowej, prezentując wiersze, piosenki i odpowiadając na ważne pytania.


Uroczyste ślubowanie poprzedziło nałożenie przez rodziców biretów na głowy swoich dzieci. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar naszej szkoły,  Pani dyrektor dokonała pasowania pierwszoklasistów drewnianym ołówkiem, a Wychowawczynie wręczyły kolorowe dyplomy.

Po części oficjalnej rodzice podziękowali Dyrekcji szkoły i Wychowawczyniom, wręczając im kwiaty.

O pierwszoklasistach pamiętali uczniowie klas starszych, którzy przekazali życzenia młodszym kolegom i wspaniałe upominki. Również zaproszeni goście hojnie obdarowali uczniów klasy pierwszej nie tylko dobrym słowem, ale również prezentami.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w uroczystości ślubowania, uczniom klasy szóstej i siódmej za pomoc w prowadzeniu uroczystości, uczniom pocztu sztandarowego, a szczególnie rodzicom, którzy przyczynili się do jej uświetnienia.


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE COMPENSA


"Zatrzymać dzieje szkoły"


Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
1 Czerwca 2020
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat,
Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad,
Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon,
Świętopełk

Do końca roku zostało 214 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl