Informacja dni wolne od zajęć dydaktycznych

(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalono w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2020r.
  • 4 stycznia 2021r.
  • 5 stycznia 2021r.
  • 30 kwietnia 2021r.
  • 25 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 26 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 27 maja 2021r.(egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021r.

 

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2020r. i przez Radę Rodziców
na spotkaniu dnia 16.09.2020r.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002


Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
1 Marca 2021
Dzień Otyłości
Imieniny obchodzą
Albin, Antoni, Antonina, Budzisław,
Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia,
Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules,
Joanna, Józef, Nikifor, Piotr

Do końca roku zostało 306 dni.
Zodiak: Ryba

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl