COVID – 19


Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 35/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach w Sośniach

z dnia 26.10.2020r.

w sprawie organizacji pracy szkoły właściwej dla strefy czerwonej zagrożenia epidemicznego.
Sposoby organizacji nauki w przypadku  wystąpienia zakażenia na danym terenie:


Uwaga!

W przypadku przejścia szkoły w strefę czerwoną lub żółtą stosuje się dodatkowe zalecenia ustalone przez MEN,
MZ i GIS.


W przypadku wystąpienia zakażenia na danym terenie są możliwe poniżej opisane warianty funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych.  Dyrektor podejmuje decyzje w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, mając odpowiednią opinię  stacji sanitarno – epidemiologicznej.


  • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

To podstawowy model funkcjonowania szkół, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół.  Wówczas dopuszczalne
będą inne warianty nauczania.  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Ten wariant zakłada, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Do jego wprowadzenia potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


  • Wariant C – kształcenie zdalne

W tym modelu dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Żeby móc ten wariant wprowadzić konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji wciąż będzie miało uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole

w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19
Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu

w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19

Aneks nr 1

do Regulaminu Świetlicy w Zespole Szkół w Sośniach
Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
26 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad,
Konrada, Lechosław, Lechosława,
Leonard, Sylwester

Do końca roku zostało 36 dni.
Zodiak: Strzelec

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl