Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  podaje do wiadomości Rodziców harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020.


 1. 10 września 2019r. – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, organizacja roku szkolnego 2019/2020;
 2. 23 października 2019r. – konsultacje dla Rodziców, od godz. 17.00 – 18.00 w szkole są obecni wychowawcy, nauczyciele do Państwa dyspozycji;
 3. 20 listopada 2019r. – wywiadówka śródroczna;
 4. 23 stycznia 2020r. – wywiadówka - podsumowanie I półrocza;
 5. 26 marca 2020r. – konsultacje dla Rodziców od godz. 17.00 – 18.00;
 6. 14 maja 2020r. – wywiadówka, wyniki nauczania przed zakończeniem roku szkolnego.Wywiadówki odbywają się w następującym przedziale czasowym:


Klasy I – III od godz. 17.00 – 17.40

Klasy IV – VI od godz. 17.40


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie bardzo dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie loterii fantowej organizowanej podczas rodzinnego festynu pt. ”Bawią się znakomicie dzieci i rodzice”.  Pozyskane w ten sposób środki finansowe zamierzamy przeznaczyć na doposażenie szkolnej świetlicy.


Oto lista naszych darczyńców:


Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Rodzice uczniów Gimnazjum w Sośniach.


1. Firma Home Build

2. Usługi transportowe – Edyta, Adam Gałach – Sośnie

3. Usługi stolarskie , transportowe Mirosław Domagała

4. Auto-Kar Karol Rasiak

5. Mechanika pojazdowa – Maciej Schubert

6. Radosław Bojarczuk – Sośnie

7. Nadleśnictwo Antonin

8. Koło Łowieckie – Stanisław Kałuża

9. Usługi Transportowe – Henryk Mensweld

10. Meble Wajnert – Międzybórz

11. Firma ZapNet

12. Firma Komputronik

13. AXA Ubezpieczenia

14. Ewenement – hurtownia karmy dla psów i kotów

15. Auto Handel – Krzysztof Ludwiczak – Miedzybórz

16. Handel Artykułami Spożywczymi – Sośnie

17. Sołtys wsi Mariak – Katarzyna Karbarz

18. Anna Narojczyk – Mariak

19. Magdalena Jędrzejak – Sośnie

20. Przemysław Suty – Granowiec

21. Aneta Płokarz – Sośnie

22. Pracownia ciast i tortów Jabłońscy

23. Rolbud – Urszula Mus – Granowiec

24. Yanda & Car Odolanów

25. Akademia Krecika

26. Deftrans Odolanów

27. MebloTom – Tomasz Jankowiak

28. ENELTECH– Cierpka J. i Szczepański M.

29. Rolkom  - Janusz Broniecki

30. Sklep spożywczy – Aniela Wiśniewska

31. Grano Meble – Tomasz Przybyłek – Granowiec

32. Aleksandra Milian – Janisławice

33. Max Color – Ostrów Wlkp.

34. Elżbieta Karbowa – Sołtys wsi Kocina

35. Marcin Młynarczyk

36. Mozzi Service – Ostrów Wlkp.

37. Jeta – hurtownia papiernicza

38. Sklep Polski – Paweł Kołeczko – Sośnie

39. Apteka Sośnie – Danuta Myszkowska

40. Firma Masterplast -  Marcin Purtak

41. Sklep pod Jesionem – Józef Dulik

42. Sarbod – Artur Dobras – Sośnie

43. Aneta Szydłowska

44. Agnieszka Piotr Witkowscy

45. Bank Spółdzielczy – Sośnie

46. Czesław Bojarczuk

47. Mechanika pojazdowa -Mariusz Ząb- Granowiec

Dziękujemy także Radzie Sołeckiej za ufundowanie dzieciom różnych atrakcji.Regulamin XIII Gminnego Konkursu Matematycznego

„Mistrz Matematyki”

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sośnie


I. Wstęp:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sośniach.


II . Cele konkursu:

Popularyzacja matematyki, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wdrożenie do praktycznego stosowania umiejętności matematycznych, motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy
i umiejętności matematycznych. Zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.


III. Organizacja konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gminy Sośnie i będzie przeprowadzony na poszczególnych poziomach:

- klasy 1 - 3 SP

- klasy 4 - 6 SP

- klasy 7 – 8 SP

- klasy gimnazjalne

 • etap szkolny
 • etap gminny

Etap szkolny: Przeprowadzony będzie w macierzystych szkołach. Nauczyciele nauczania

początkowego i matematyki poszczególnych szkół wytypują maksymalnie

3 uczniów, z każdego poziomu (według  własnych zasad), którzy

reprezentować będą daną szkołę w konkursie gminnym.

Etap gminny: Przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół w Sośniach.


Konkurs odbędzie się dnia 28 maja 2019 r. o godz. 9.00

Udział w konkursie gminnym należy zgłosić do 21 maja 2019 r. do organizatora konkursu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

63 – 435 Sośnie (w tytule maila „Mistrz Matematyki”)


tel. kontaktowy: 62 739 10 23

W liście/mailu należy podać nazwiska i imiona uczniów zgłaszanych do konkursu, klasę, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz nazwę szkoły.


Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter indywidualny.

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wizerunku uczestnika i wyników na stronach internetowych szkół Gminy Sośnie.

Szkoły  z terenu Gminy Sośnie organizują dojazd we własnym zakresie. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele z poszczególnych szkół.

Zadania konkursowe z ustaloną punktacją i kartoteką odpowiedzi przygotują nauczyciele

nauczania początkowego i matematyki z terenu Gminy Sośnie według następujących zasad:

- dla uczniów gimnazjum – jeden nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół w Sośniach

(7 zadań zamkniętych i 1 otwarte – dla 6 uczestników) oraz  jeden nauczyciel z

Zespołu Szkół w Granowcu (7 zadań zamkniętych i 1 otwarte – dla 6 uczestników);

- dla uczniów klas 7 – 8 SP z każdej szkoły jeden nauczyciel matematyki

przygotowuje 4 zadania zamknięte  na  jednej kartce formatu A4 (w dniu konkursu

przywozi przygotowane zadania – dla 12 uczestników);

- dla uczniów klas 4 – 6 SP z każdej szkoły jeden nauczyciel matematyki

przygotowuje 3 zadania zamknięte  na  jednej kartce formatu A4 (w dniu konkursu

przywozi przygotowane zadania – dla 15 uczestników);

- dla uczniów klas 1 – 3 SP z każdej szkoły  jeden nauczyciel nauczania początkowego

przygotowuje 3 zadania  na  jednej kartce formatu A4 (w dniu konkursu przywozi

przygotowane zadania – dla 15 uczestników).


Z dostarczonych kart z zadaniami kompletuje się zestawy konkursowe.

W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Przewodniczącym komisji etapu gminnego jest Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach.

W skład komisji wchodzą nauczyciele nauczania początkowego i matematyki ze szkół  Gminy Sośnie.


Do zadań Przewodniczącego należy:

 • rozesłanie regulaminu konkursu do poszczególnych szkół na terenie gminy Sośnie,
 • zatwierdzenie przygotowanych arkuszy zadań konkursowych dla uczniów,
 • zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników,
 • zakupienie nagród rzeczowych dla I - III miejsca oraz dyplomów dla uczestników konkursu,
 • przechowywanie dokumentacji konkursu z etapu gminnego (protokół - lista uczestników wraz z liczbą uzyskanych punktów).

Do zadań komisji należy:

 • przydzielenie kodu każdemu uczestnikowi,
 • sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu (każda praca sprawdzona i podpisana przez członków komisji),
 • wypełnienie protokołu z etapu gminnego.

Przebieg konkursu:

 • rozwiązywanie zadań konkursowych - czas trwania 45 min. klasy 1 - 3 SP,

60 min. kl. 4 - 8 oraz gimnazjum;

 • uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych dla miejsc

I - III oraz wręczenie dyplomów dla uczestników konkursu.


W przypadku równej ilości punktów wyższą pozycję zajmuje ten uczestnik, który

wcześniej oddał rozwiązany test.


Zakres wymaganej wiedzy:

Tematyka konkursu ,,Mistrz matematyki” oparta będzie na treściach matematycznych zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz gimnazjum” .

Aby przygotować się do konkursu zachęcamy do korzystania:

 • z podręczników szkolnych, zbiorów zadań z matematyki,
 • z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych,
 • ze stron internetowych zajmujących się popularyzacją matematyki.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.sosnie.com

Szanowni Rodzice,

 

Zespół Szkół w Sośniach rozpoczyna dni wolne od zajęć dydaktycznych

od 1 maja do 5 maja. 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rodzice powinni przekazać wychowawcom, które dzieci w tym dniu będą wymagały opieki w szkolnej świetlicy.


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 20/2019 Wójta Gminy Sośnie Rodzice są zobowiązani dostarczyć zgłoszenie dotyczące przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej od 1 marca do dnia 20 marca 2019r.


Formularze zgłoszeń i wniosków dla dzieci spoza obwodu szkoły są dostępne na stronie internetowej szkoły – zakładka „Nabór” lub u wychowawcy dzieci sześcioletnich.


Dziękujemy za terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.


Informujemy, że w lutym 2018r. nastąpiła zmiana adresu e-mail.
Adres aktualny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy o przesyłanie wszelkich informacji pod ten adres.Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE COMPENSAAktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Września 2019
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl