Ogłoszenia


         Rodzicu!


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach przypomina,
że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Sośnie od 15 lutego do dnia 5 marca 2021r. możesz zapisać swoje dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Sośniach.   Formularze wniosków
są dostępne na stronie internetowej szkoły lub
w sekretariacie.  Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają zgłoszenie. Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wniosek. Prosimy o terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.


Wniosek
Zgłoszenie do klasy I SP
Zasady rekrutacji do szkoły
Oświadczenie woli

Komplet dokumentów zip.Przedłużenie nauki zdalnej. Ferie już na początku roku 2021.

Nauka zdalna, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 24 listopada 2020r, została przedłużona do 3 stycznia 2021r. Warto zaznaczyć, że:

ü od 23 – 31 grudnia trwa zimowa przerwa świąteczna,

ü w terminie od 4 – 17 stycznia dzieci będą mieć zimowe ferie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Półrocze w naszej szkole zgodnie z zapisem w statucie szkoły będzie trwać do 31 stycznia.

W zakładce COVID – 19 opublikowano harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII (przedmioty egzaminacyjne) i konsultacje dla uczniów pozostałych klas.

Szanowni Rodzice informujemy, że:

 • uruchomiliśmy do godziny 16.00 świetlicę dla dzieci, których Rodzice są czynni zawodowo i takiej opieki potrzebują dla swoich dzieci. Rodzic może zapisać dziecko na zajęcia świetlicy nawet na wybrane dni tygodnia,
 • szkolna biblioteka we wtorek jest otwarta do godziny 15.00, przypomnij swojemu dziecku, że jeśli nie zdąży wypożyczyć książki w trakcie przerwy, może przyjść do biblioteki po swoich zajęciach (pozostałe godziny pracy biblioteki znajdziesz w zakładce BIBLIOTEKA),
 • w czwartek od godziny 14.30 przez godzinę trwa popołudniowy dyżur szkolnego pedagoga.

(pozostałe godziny pracy pedagoga znajdziesz w zakładce PEDAGOG).


Przedstawiamy także harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2020/2021, aby każdy rodzic miał możliwość uwzględnienia tych terminów w swoim kalendarzu:


L.p.

Data

Rodzaj spotkania

Uwagi

1

02.09.2020r.

Informacyjne spotkanie z Rodzicami w klasach.


2

22. 10.2020r.

Popołudniowe konsultacje dla rodziców od godz. 16.30 – 17.30.


3

23.11.2020r.

Śródroczna wywiadówka


4

27.01.2021

Wywiadówka podsumowująca I półrocze.


5

08.04.2021r.

Popołudniowe konsultacje dla rodziców.


6

13.05.2021r.

Śródroczna wywiadówka.


7

07.06.2021r.

Popołudniowe konsultacje dla Rodziców.Informacje te znajdziesz także w zakładce STREFA RODZICA - Ogłoszenia.

Informacja dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalono w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 listopada 2020r.
 • 4 stycznia 2021r.
 • 5 stycznia 2021r.
 • 30 kwietnia 2021r.
 • 25 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 26 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 27 maja 2021r.(egzamin ósmoklasisty)
 • 4 czerwca 2021r.

 

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2020r. i przez Radę Rodziców
na spotkaniu dnia 16.09.2020r.

Ubezpieczenie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Rodzice,

w załączniku przedstawiamy  propozycję ubezpieczenia dzieci przedszkolnych i uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązujący termin ubezpieczenia dzieci  i uczniów mija  18  września 2020r.

O sposobie dokonania wpłaty poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Przypominamy jednocześnie, że Rodzic ma prawo ubezpieczyć dziecko indywidualnie np. wtedy, gdy przedstawiona oferta nie spełnia jego oczekiwań.

W ofercie zapisano, że kwota ubezpieczenia obejmuje uprawianie sportu w różnych klubach, niemniej nie zaliczamy do nich tzw. sportów ekstremalnych, wśród których wymienia się jazdę konną.

Warunki ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dodatek

Informacja

 

Decyzją dyrektora uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa do odwołania podczas przerw oraz w szatni.  Maseczkę mają też założoną pierwszego dnia w szkole.


Wszystko wskazuje na to, że we wtorek 1 września nie będzie ładnej pogody. Gdyby padał deszcz uczniowie klas IV – VIII z zachowaniem sanitarnego reżimu przechodzą w ustalone miejsce w szkole:


 • klasa IV: piętro szkoły, przy sali 55,
 • klasa V – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu,
 • klasa VI – górny korytarz, sala nr 49,
 • klasa VII – górny korytarz, sala nr 54,
 • klasa VIII – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu.


Uczniowie klas I – III w ustalonych godzinach (patrz informacja niżej) wraz z rodzicem spotykają się w hali sportowej (wejście główne).


Uwaga!


Po pierwszych dniach przejazdu autobusów czas może nieznacznie ulec zmianie, o czym poinformujemy uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.


Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że nasz powiat znajduje się w strefie żółtej, w zaleceniach MEN, GIS pojawiła się informacja, iż w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość pozostania ucznia w domu, wymagane jest wskazanie lekarza. Na ten czas zapewnia się uczniowi kontakt ze szkołą poprzez łącze internetowe.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

W poniedziałek o godz. 18.00 będzie odprawiona msza św. inaugurująca rok szkolny 2020/2021. Dzieciom z klasy I zostaną poświęcone tornistry i szkolne przybory.


Uczniowie klas IV – VIII przyjeżdżają szkolnymi autobusami na godzinę 8.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne rozpoczęcie roku ogranicza się tylko do spotkań z wychowawcą w celu przekazania uczniom różnych informacji. Przewidywany harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

1. Powitanie dzieci przed budynkiem szkoły. Uczniowie stoją od siebie w bezpiecznej odległości, każdy z nich ma zasłonięte usta i nos maseczką.

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II wojny św.

3. Spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

Uczniowie wchodzą do szkoły, dezynfekują ręce i z wychowawcą kierują się do swojej sali.


Uczniowie klas I – III wraz z rodzicami/ opiekunami spotykają się na hali sportowej w następującej kolejności:

1. godz. 8.00 klasa III

2. godz. 9.00 klasa IIa

3. godz. 10.00 klasa IIB

4. godz. 11.00 klasa I


Dziecko przychodzi na rozpoczęcie roku tylko z 1 rodzicem/ opiekunem. Rodziców i dzieci obowiązują zasady bezpieczeństwa: maseczki na twarzy, zachowanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcja rąk przed wejściem na arenę główną hali sportowej.

W tym dniu wychowawcy omówią procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Sośniach i przedstawią najważniejsze sprawy organizacyjne.


W autobusach dowożących uczniów do szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką. Harmonogram przywozu dzieci do szkoły zostanie przedstawiony w tym tygodniu na stronie internetowej.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Kiedy żegnaliśmy się w czerwcu, wszyscy mieliśmy nadzieję, że wrzesień będzie już zupełnie inny, tymczasem wszystko wskazuje na to, że nowy rok szkolny będziemy rozpoczynać znów w reżimie sanitarnym.  1 września, zgodnie z decyzją MEN,  wracamy do stacjonarnej nauki w szkole, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z  „Procedurami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa  w szkole  w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19” .


Uczniowie szczegółowo będą z nimi zapoznani 1 września podczas spotkania z wychowawcą. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszych komunikatorach. Niebawem  poinformujemy Państwa o  kolejnych szczegółach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


Zachęcam Państwa także do przeczytania listu Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego.


List Ministra Edukacji

Procedury bezpieczeństwa wrzesień 2020

Wytyczne dla szkół w strefie żółtej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 proszę o śledzenie na bieżąco informacji, które w najbliższym czasie będą ukazywać się na następujących komunikatorach:

 • strona internetowa  szkoły, przedszkola, żłobka
 • e-dziennik

Z pozdrowieniami:

Halina Czemiel – dyrektor szkoły


W związku z tym, że szkoła korzysta z usługi Office 365 A1 dostarczanej przez podmiot zewnętrzny, tj. firmę Microsoft prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z treścią Regulaminu usługi Office 365 A1 i stosowanie się do określonych w nim zasad.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002


Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
1 Marca 2021
Dzień Otyłości
Imieniny obchodzą
Albin, Antoni, Antonina, Budzisław,
Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia,
Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules,
Joanna, Józef, Nikifor, Piotr

Do końca roku zostało 306 dni.
Zodiak: Ryba

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl