Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Nagrody specjalne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach

Dzień zakończenia roku szkolnego jest zarezerwowany m.in. na podziękowania i gratulacje. Pochylamy się nad swoimi uczniami, gratulując im uzyskanych wyników nauczania. W tym szczególnym dniu oprócz wielu nagród książkowych zostały wręczone dwie nagrody specjalne. 
Jedna z nich to Nagroda im. Agnieszki Andrzejewskiej dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach. Fundatorem tej nagrody jest profesor zwyczajny dr habilitowany Bolesław Andrzejewski – pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku był fundatorem takich nagród w Szkole Podstawowej w Bogdaju, z chwilą przekształcenia się tej szkoły w filię, postanowił nawiązać kontakt z naszą placówką. 
Warto dodać, że wśród  licznych nagród i odznaczeń za bogatą działalność naukową nie tylko w kraju, ale i na świecie prof. Andrzejewski otrzymał w 2012r. tytuł Zasłużonego dla Gminy Sośnie. 
Tę specjalną nagrodę w tym roku szkolnym otrzymała Julia Wardzyk – uczennica VIII klasy. 
Druga nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Sośnie została wręczona Igorowi Schubertowi – uczniowi klasy V, który wypracował najwyższą średnią ocen w szkole. 
Julce i Igorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.