Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

„Pedagog, pedagog specjalny i psycholog w naszej szkole”

Pedagog szkolny – p.Alina Młynarczyk
Poniedziałek: 10.50 – 11.35
Wtorek: 11.55 – 12.40
Środa: 8.55 – 9.40

Pedagog specjalny – p.Dorota Cierpka
Poniedziałek: 9:50 – 10.35 11.55 – 12.40
Środa: 9:50 – 10.35

Psycholog – p. Katarzyna Walczak
Poniedziałek: 11.30 – 15.30
Czwartek: 10.00 – 14.00
Piątek: 8.00 – 11.00 

Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, aby one były”."Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin samotnych, najistotniejszych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi".

Ważne
W przezwyciężaniu problemów szkolnych i rodzinnych dziecka pomaga również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim, z którą na bieżąco współpracujemy. Każdy rodzic / prawny opiekun,   który chce zarejestrować dziecko do poradni musi wypełnić wniosek o zdiagnozowanie dziecka (dostępny na str. poradni:  poradnia-ostrow.pl , w zakładce druki do pobrania) i złożyć go w sekretariacie poradni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Dostęp do Internetu to w czasach obecnych nie tylko gromadzenie i sprawdzanie informacji ale jest to również dostęp do nieodpowiednich treści, do drastycznych obrazów czy agresywnych użytkowników.Wybuch epidemii SARS-CoV-2 w znacznym stopniu spowodował przeniesienie życia społecznego do świata wirtualnego, a co za tym idzie również nasilenie różnego rodzaju zagrożeń z tym związanych. Nieświadomość młodych ludzi powoduje, że w jednej chwili, mogą oni stać się zarówno ofiarą jak i sprawcą czynu zabronionego.„Wg Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” osobą nieletnią jest osoba, która:

W chwili obecnej wzrasta ilość cyberprzestępstw popełnianych przez młodych ludzi. Cyberprzemoc to m. in. stosowanie przemocy z użyciem m. in. e-maile, witryny internetowe. Cyberprzemoc spotykana jest bardzo często w zamkniętych grupach klasowych, na portalach społecznościowych czy w grach on-line. Do działań cyberprzemocy możemy zaliczyć ośmieszanie, poniżanie czy publikowanie i rozsyłanie zdjęć bez zgody drugiej osoby. Coraz częściej pojawia się agresja słowna m. in złośliwe komentarze i wyzwiska, ale są też groźby. Pojawiają się także przypadki przejmowania kont na portalach społecznościowych oraz tworzenie fałszywych kont po to aby komuś zaszkodzić chociażby poprzez publikowanie zdjęć i filmów, które mają na celu obrażenie lub ośmieszenie kogoś.

PAMIĘTAJMY! CYBERPRZEMOC TAK SAMO JAK PRZEMOC FIZYCZNA I SŁOWNA POCIĄGA ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE!

Informacja oraz poradnik prewencyjny na temat odpowiedzialności prawnej
nieletnich oraz cyberprzemocy zostaje przekazany na prośbę Komendanta Powiatowej Policji
w Ostrowie Wielkopolskim.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
podczas zdalnego nauczania

HEJT

piątek, 22 stycznia 2021 17:49 | Wpisany przez Alina Młynarczyk

Rodzicu! Czy zastanawiałeś się nad tym czym jest hejt?  Zastanawiałeś się czy Twoje dziecko nie jest ofiarą, bądź sprawcą hejtu? Czy rozmawiałeś z nim o tym? Może sam jesteś ofiarą hejtu i nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Coraz częściej na różnych forach internetowych, portalach społecznościowych oraz blogach mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. hejtu, czy też mową nienawiści. W Internecie bowiem każdy czuje się anonimowy i często przekraczane są granice dopuszczalnej krytyki i wolności słowa.Hejt to pełne nienawiści, złości i pogardy działanie osoby w Internecie. Hejt skierowany może być do konkretnej osoby.  Jednak ofiarami hejtu stają się także przedstawiciele danego narodu, płci, mniejszości religijnych oraz osoby o innym światopoglądzie, niż hejtera.Hejt może przejawiać się nie tylko za pomocą słów, ale także za pomocą grafik (memów, gifów) oraz filmów. Treści dodawane przez hejterów nie mają żadnej wartości merytorycznej, są wyłącznie treścią ukierunkowaną przeciwko danej osobie lub grupie osób. Bardzo często przyczyną hejtu jest zazdrość. Osoby obrażające kogoś, na ogół są niezadowolone ze swojego życia. Ubliżając komuś, chcą sobie i innym coś udowodnić.Walka z hejtem jest trudna. Jednak hejter nie jest bezkarny. Taka osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.Rodzicu! Pamiętaj, by rozmawiać ze swoim dzieckiem! Nie pozwól, by z tego typu problemami zostało samo. Każdy incydent niezgodny z prawem powinien zostać zgłoszony organom ścigania!Źródło: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM