Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Numer konta bankowego Rady Rodziców

63 8409 0001 0105 2878 2000 0002

ZARZĄD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIACH
rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca:  Magdalena Jędrzejak
Zastępca przewodniczącej:  Patrycja Potoczny
Skarbnik: Ewelina Baran
Sekretarz: Marlena Chmielecka

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Sośniach w roku szkolnym 2022/2023

Oddział

Skład  Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów

Klasa I

Magdalena Jędrzejak

Monika Kordiak

Agnieszka Sztukowska

Klasa II

Jadwiga Rdzanek

Marzena Pawelec

Karolina Topolan

Ewelina Baran

Klasa III

Angelika Turska

Krawczyk Ewa

Kowalska Donata

Potoczny Patrycja

Myszkowski Piotr

Klasa IVA

Martyna Rychlik

Iwona Schubert

Justyna Zimniak

Klasa IVB

Magdalena Jaszewska

Izabela Niedżwiecka

Barbara Radoła

Klasa V

Joanna Waśko

Anna Nowak

Marlena Sobczak

Hanna Michalska

Klasa VI

Lidia Jamrozik

Martyna Rychlik

Marlena Chmielecka

Klasa VII

Milena Pigłowska

Ilona Wardzyk

Natalia Wczesna

Klasa VIII

Martyna Jurek

Marta Eckert

Bożena Przybysz