Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Numer konta bankowego Rady Rodziców

63 8409 0001 0105 2878 2000 0002

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej  
im. Janusza Korczaka w Sośniach
rok szkolny 2023/2024

ZARZĄD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIACH
rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Magdalena Jędrzejak
Zastępca przewodniczącej: Natalia Wczesna
Skarbnik: Ewelina Baran
Sekretarz: Marlena Chmielecka

Komisja rewizyjna: Agnieszka Sztukowska, Karolina Topolan. 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Sośniach w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Klasa

Skład  Rady Rodziców z poszczególnych klas

1

Klasa I

Natalia Wczesna

Agnieszka Nowak

Natalia Pietras

2

Klasa II

Magdalena Jędrzejak

Monika Kordiak

Agnieszka Sztukowska

3

Klasa III

Jadwiga Rdzanek

Marzena Pawelec

Karolina Topolan

Ewelina Baran

4

Klasa IV

Donata Kowalska

Angelika Turska

Piotr Myszkowski

Marlena Chmielecka

5

Klasa VA

Iwona Schubert

Martyna Rychlik

Justyna Zimniak

6

Klasa VB

Iza Niedźwiecka

Magdalena Jaszewska

Barbara Radoła

7

Klasa VI

Hanna Michalska

Marlena Sobczak

Joanna Waśko

Anna Nowak

8

Klasa VII

 

 

Martyna Rychlik

Lidia Jamrozik

Marlena Chmielecka

9

Klasa VIII

Milena Pigłowska

Ilona Wardzyk

Natalia Wczesna