Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniówna rok szkolny 2023/2024 

Lp. Klasa Nazwa przydzielonej godziny dyrektorskiej Nauczyciel prowadzący
1 Klasa IA Edukacja przez szachy Robert Hudziński
2 Klasa IIA Uczymy się programować. Grażyna Szczepańska
3 Klasa III Od smyka do matematyka-  zajęcia wspierające zainteresowania dzieci matematyką, podstawami algorytmiki, programowania.  Grażyna Szczepańska
4 Klasa IB + IIIB ( Szkoła Filialna w Bogdaju) Uczymy się programować. Andrzej Kędziora
5 Klasa IV  Radość z samodzielnego tworzenia – zajęcia rozwijające kreatywność dzieci.  Alina Młynarczyk 
6 Klasa VA Akademia robotyki Andrzej Kędziora
7 Klasa VB Akademia robotyki Andrzej Kędziora
8 Klasa VI Projekty eTwininng formą nabywania kompetencji językowych uczniów. Ilona Joks
9 Klasa VIII Warsztaty matematyczne – zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z matematyki.  Barbara Galbierczyk 
10 Klasy IV – VIII  Zajęcia chórku szkolnego Andrzej Kędziora 

Zajęcia specjalistyczne 

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Prowadzący 
1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne poniedziałek środa czwartek  pedagog / terapeuta Alina Młynarczyk
2 Zajęcia logopedyczne  poniedziałek piątek  logopeda Hanna Śniadek 
3 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki poniedziałek ( 6 – 7) czwartek (4 – 5) Andrzej Maciejewski Barbara Galbierczyk
4 Zajęcia terapeutyczne – terapia ręki.  wtorek pedagog / terapeuta Alina Młynarczyk 
5 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne poniedziałek czwartek psycholog Katarzyna Walczak

Zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane 
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Dzień Godziny zajęć Prowadzący Program
1 Poniedziałek 13.40 -14.25 
14.30 -15.30
Konrad Zieleziński 
Konrad Zieleziński
Wf z AWF 
SKS
2 Wtorek 13.40-14.25 
14.30 -15.30
Konrad Zieleziński 
Konrad Zieleziński
Wf z AWF 
SKS
3 Środa 12.50 -13.35 
13.40 -14.25 
14.30 -15.30
Robert Hudziński 
Robert Hudziński 
Robert Hudziński
Wf z AWF 
Wf z AWF 
SKS
4 Piątek 14.30-15.30 Robert Hudziński SKS
5 Sobota 10.00 – 14.30 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie w Krośnicach/orlik/hala sportowa
Robert Hudziński 
Konrad Zieleziński
WF z AWF