Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów realizowane w roku szkolnym 2022/2023

klasa Nazwa przydzielonej godziny dyrektorskiej Nauczyciel prowadzący
1 Klasa IA Uczymy się programować Grażyna Szczepańska 
2 Klasa IIA Edukacja przez szachy Robert Hudziński 
3 Klasa III Uczymy się programować.  Grażyna Szczepańska
4/5 Klasa IVA  i IV B Klub Małego Odkrywcy – zajęcia rozwijające  przyrodnicze zainteresowania uczniów.   Lilla Śmigielska
6 Klasa VI eTwiningowe projekty – kluczem do rozwijania kompetencji językowych. Izabela Kim
7 Klasa VII I like English – zajęcia rozwijające  sprawność językową  uczniów. Izabela Kim
8 Klasa VIII Warsztaty matematyczne – zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z matematyki.  Barbara Galbierczyk 
9 Klasy  IV - VIII Zajęcia informatyczne realizowane w ramach projektu CMI Andrzej Kędziora

Zajęcia specjalistyczne

Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Dla kogo? Prowadzący
 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne czwartek
piątek 
kl. I – III Alina Młynarczyk
Zajęcia logopedyczne  wtorek 
środa 
piątek 
kl. I – III Hanna Śniadek
Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty  czwartek kl. VI Krystian Wożniak
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej –  warsztaty z pedagogiem  czwartek kl. V Alina Młynarczyk