Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Dokumenty Zespół Szkół w Sośniach

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIACH
 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024
 Regulamin usługi Office 365 A1
 PLAN PRACY SZKOŁY – ROK SZK. 2023/2024
 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA OBOWIĄZUJACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 Wykaz uroczystości zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024
 Wykaz konkursów zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024
 Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024
 Wymagania edukacyjne 
 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obowiązujący w Zespole Szkół w Sośniach
 PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
 Informacja dni wolne od zajęć dydaktycznych
 Zasady wypożyczania
 Szkolne procedury postępowania nauczycieli
 WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA
 WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ
 Jawny Rejestr Zbiorów Danych
  KALENDARIUM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024