Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Autor: Alina Młynarczyk | Opublikowano: 25 maj 2023

Niewłaściwe zachowanie to dowcip lub zabawa – tak myśli o swoim postępowaniu wielu młodych ludzi. Nie mają oni świadomości, że za swoje zachowania mogą ponieść konsekwencje prawne. Należy podkreślić, że dziecko może odpowiadać przed sądem za czyny niezgodne z prawem i można w stosunku do niego zastosować określone środki wychowawcze/poprawcze/lecznicze, natomiast w stosunku do osób pełnoletnich kary zależą od rodzaju przestępstwa/wykroczenia, które popełnił. Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości i bezpieczeństwa młodych osób. Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem. Ostrowscy policjanci systematycznie prowadzą takie działania nie tylko na terenie placówek oświatowych ale również podczas festynów, akcji profilaktycznych, biwaków, obozów.