Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

PSZOK. oczyszczalnia ścieków, farma fotowoltaiczna

Dnia 19.06.2024r  (środa) uczniowie klasy VI i VII  w ramach projektu ”EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” zapoznani zostali z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, nowoczesną oczyszczalnią ścieków, która zastąpiła stary, wyeksploatowany obiekt i farmą fotowoltaiczną.

GMINNY KONKURS „MAKIETA EKOLOGICZNA”

11 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie „Makieta Ekologiczna – Odnawialne Źródła Energii”. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce Piotr Nowicki – uczeń Zespołu Szkół w Granowcu, 
II miejsce Anna Gąbka i Dżesika Samulska – uczennice Zespołu Szkół w Granowcu, 
III miejsce Michał Witczak – uczeń Zespołu Szkół w Sośniach  
Gratulujemy! 

Marika Jędrzejewska 

 Jak schwytać energię słońca? (zajęcia warsztatowe w terenie)  06.05.2024r.

1.      Energia Słońca – kiedy świeci na nas słońce, to niezależnie od temperatury otoczenia odczuwamy ciepło. Na słońcu schną liście, wysychają kałuże, topnieje śnieg. Wszystko to dzieje się, ponieważ promienie słoneczne niosą ze sobą energię, która może zmienić się w ciepło i ogrzać nasze ciało, ale także inne przedmioty lub materiały. Człowiek od dawna próbuje wykorzystać tę energię w pożyteczny dla siebie sposób, m.in. wykorzystując fakt, że przedmioty o różnych kolorach nagrzewają się w różnym stopniu.
2.      Czy barwa butelki wpływa na stopień ogrzania wody przez promieniowanie słoneczne?. 
Co stanie się z wodą w poszczególnych butelkach?. 
3.      Uczniowie przygotowali następujące przedmioty: 
  a)      3 szklane butelki – po jednej w kolorze białym, zielonym i brązowym- o tym samym kształcie i pojemności, 
  b)      termometry do pomiaru temperatury wody takiej samej ilości, co butelki, 
  c)      izolację np. styropianowe tacki, na których można postawić butelki. 
4.      Uczniowie przeprowadzili obserwację. Nalano do każdej butelki wody – taką samą ilość o takiej samej temperaturze. Zmierzyli i zapisali temperaturę początkową wody w każdej butelce ustawiając na słońcu. Uważali, aby butelki nie rzucały na siebie wzajemnie cienia. Butelki pozostawili na 30 minut. Następnie zmierzyli temperaturę w każdej butelce. Najcieplejsza woda była w brązowej butelce. Barwa wpływa na stopień ogrzania wody przez promienie słoneczne?.

HAPPENING EKOLOGICZNY

Dzień Ziemi autorstwa Grażyna Szczepańska, Marika Jędrzejewska

Spotkanie z Panią Mileną Pigłowską - przedstawicielem Urzędu Gminy Sośnie. Rozmowa o działaniach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii w naszej gminie. 

Łączenie obwodów elektrycznych – zajęcia praktyczne w klasie 6

Na lekcji techniki uczniowie klasy 6 realizowali zajęcia praktyczne z działu o prądzie elektrycznym. Uczniowie biorąc udział w projekcie „Ekopracownia”, poznawali odnawialne źródła energii i wykonywali ciekawe doświadczenia związane z produkcją prądu przez panel fotowoltaiczny oraz wiatraki. Po zapoznaniu się z podstawowymi definicjami, elementami obwodów i zasadami bezpieczeństwa pracy,  przystąpili do wykonywania prac praktycznych. Prace zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym i wzbudzały duże zainteresowanie wśród uczniów.

Klasa III poznaje odnawialne źródła energii

Energia odniwialna i nieodnawialna autorstwa Grażyna Szczepańska

Uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w realizacji projektu  „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Poznali pojęcia: odnawialne i nieodnawialne źródła energii.  

Autor: Andrzej Maciejewski | Opublikowano: 28 luty 2024

9 stycznia 2024r. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych uczestniczyli w szkoleniu wdrożeniowo-dydaktycznym w formule PASCO IMAGE z zakresu Eko-pracownia – Odnawialne Źródła Energii.
Szkolenie trwało około 2 godziny zegarowe. Odbywało się zdalnie poprzez aplikację MS TEAMS, a uczestnicy pod kierunkiem trenera wykonywali wszystkie doświadczenia w szkole, ucząc się w ten sposób obsługi urządzeń i oprogramowania. W sali znajdował się komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowanym programem SPARKvue, wyposażony w kamerę (skierowaną na stół, na którym wykonywane były doświadczenia), głośniki i mikrofon. Komputer służył jednocześnie do połączenia się przez Internet oraz do wykonywania doświadczeń. Po zainstalowaniu programu SPARKvue należało np. sprawdzić, czy czujnik (np. temperatury) łączy się BEZPRZEWODOWO przez Bluetooth z komputerem z poziomu aplikacji SPARKvue. Zmontowano również turbinę wiatrową według podanej instrukcji. 
Ponieważ szkolenie w tej formie jest w pełni praktyczne, nauczyciele z pewnością będą potrafili posługiwać się urządzeniami PASCO na swoich lekcjach. 

EKOPRACOWNIA- ZIELONE SERCE SZKOŁY

Dnia 5 czerwca 2023r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zostały wręczone sześćdziesięciu szkołom podstawowym i ponadpodstawowym z Wielkopolski dyplomy i nagrody za pozytywną weryfikację naboru wniosków do programu Ekopracownia – zielone serce szkoły.  Z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana Michała Zielińskiego oraz prezesa WFOŚiGW pani Jolanty Ratajczak odebrała dyplom i nagrodę między innymi nasza pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach, pani Halina Czemiel. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Warto podkreślić, iż nasza szkoła otrzyma 75 000 zł na wyposażenie pracowni szkolnej, która pozwoli zmienić obraz naszej klasy biologiczno- przyrodniczej. Bardzo cieszymy się z przyznanego nam dofinansowania!

Zdjęcia, źródło: Ekopracownia- zielone serce szkoły | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu