Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Energia odniwialna i nieodnawialna autorstwa Grażyna Szczepańska

Uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w realizacji projektu  „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Poznali pojęcia: odnawialne i nieodnawialne źródła energii.  

Autor: Andrzej Maciejewski | Opublikowano: 28 luty 2024

9 stycznia 2024r. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych uczestniczyli w szkoleniu wdrożeniowo-dydaktycznym w formule PASCO IMAGE z zakresu Eko-pracownia – Odnawialne Źródła Energii.
Szkolenie trwało około 2 godziny zegarowe. Odbywało się zdalnie poprzez aplikację MS TEAMS, a uczestnicy pod kierunkiem trenera wykonywali wszystkie doświadczenia w szkole, ucząc się w ten sposób obsługi urządzeń i oprogramowania. W sali znajdował się komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowanym programem SPARKvue, wyposażony w kamerę (skierowaną na stół, na którym wykonywane były doświadczenia), głośniki i mikrofon. Komputer służył jednocześnie do połączenia się przez Internet oraz do wykonywania doświadczeń. Po zainstalowaniu programu SPARKvue należało np. sprawdzić, czy czujnik (np. temperatury) łączy się BEZPRZEWODOWO przez Bluetooth z komputerem z poziomu aplikacji SPARKvue. Zmontowano również turbinę wiatrową według podanej instrukcji. 
Ponieważ szkolenie w tej formie jest w pełni praktyczne, nauczyciele z pewnością będą potrafili posługiwać się urządzeniami PASCO na swoich lekcjach. 

EKOPRACOWNIA- ZIELONE SERCE SZKOŁY

Dnia 5 czerwca 2023r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zostały wręczone sześćdziesięciu szkołom podstawowym i ponadpodstawowym z Wielkopolski dyplomy i nagrody za pozytywną weryfikację naboru wniosków do programu Ekopracownia – zielone serce szkoły.  Z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana Michała Zielińskiego oraz prezesa WFOŚiGW pani Jolanty Ratajczak odebrała dyplom i nagrodę między innymi nasza pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach, pani Halina Czemiel. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Warto podkreślić, iż nasza szkoła otrzyma 75 000 zł na wyposażenie pracowni szkolnej, która pozwoli zmienić obraz naszej klasy biologiczno- przyrodniczej. Bardzo cieszymy się z przyznanego nam dofinansowania!

Zdjęcia, źródło: Ekopracownia - zielone serce szkoły | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu