Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Kalendarium spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

Lp. Data spotkania Typ spotkania
1 13 września 2023r.  Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z rodzicami.
2 24 października 2023r. godz. 16.30 – 17.30 Konsultacje dla rodziców
3 29 listopada 2023r.  Śródroczna wywiadówka
4 7 lutego 2024r.  Wywiadówka podsumowująca I półrocze.
5 9 kwietnia 2024r.  Konsultacje dla rodziców
6 9 maja 2024r.  Wywiadówka