Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Bezpieczna droga do szkoły

W pierwszym miesiącu roku szkolnego uczniowie klas 1-3 mieli spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Sośniach. Tematem pogadanki była prowadzona akcja profilaktyczna BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, używania elementów odblaskowych, zachowania się w przypadku kontaktu z obcymi osobami, zachowania się w przypadku ataku przez psa, zasady informowania o zdarzeniach na nr alarmowy 112 oraz zagrożenia jakie mogą spotkać w drodze do lub ze szkoły.