Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Empatyczna Klasa 2023

W roku szkolnym 2022/2023 r. uczniowie klasy 8 przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Emp@tyczna Klasa. W ramach projektu, ósmoklasiści realizowali zadania - misje, do których musieli wymyślić działania. Zadaniem szkolnego koordynatora projektu było prowadzenie dokumentacji wykonywanych misji i działań w postaci filmików, zdjęć i sprawozdania.

 

W projekcie wzięło udział około 380 szkół i klas z całej Polski. 14 czerwca 2023 r. odbyło się podsumowanie Projektu. Organizatorzy przyznali nagrodę specjalną i dwa wyróżnienia.

W jaki sposób organizatorzy wybrali najlepsze szkoły?

„Przeanalizowaliśmy wszystkie ankiety ewaluacyjne. Zadaliśmy w ankiecie pytanie: Jaka szkoła najbardziej wyróżniała się, działania, której szkoły najbardziej się podobały. Zebraliśmy wszystkie wyniki z tych ankiet. Szkoły, które pojawiały się najczęściej – weszły do ścisłego finału. Raz jeszcze przejrzeliśmy wszystkie relacje i na tej podstawie wybraliśmy 3 najlepsze – powiedział Marek Grzywna, autor Projektu.

Nagroda specjalna – Zespół nr 6 w Gdyni

Wyróżnienie I – SP 2 w Natalii

Wyróżnienie II – SP w Sośniach

 

Szkolny koordynator projektu: Alina Młynarczyk, wychowawczyni klasy 8.

Organizator Projektu: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

Patronat: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON

Autorzy projektu: Agnieszka Krzemieniewska i Marek Grzywna