Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Górnik w klasie I

4 grudnia obchodziliśmy Dzień Górnika, zwany popularnie Barbórką. Z tej okazji gościliśmy pana Mirosława Szczepańskiego, który w galowym stroju górniczym przybył do naszej szkoły. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat pracy górnika w kopalni gazu ziemnego. Poznali również ciekawostki na temat stroju galowego i koloru piór na czapce górnika. Na pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki. Przedstawiciele samorządu klasowego złożyli życzenia z okazji Barbórki, podziękowali górnikowi za przybycie do naszej klasy. Zaśpiewaliśmy również „Sto lat” Basi – uczennicy klasy 1.