Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

Pan Marcin Grzęda spotkał się z uczniami klasy I, którym przybliżył  zawód górnika. Zaprezentował wspaniałe stroje i rekwizyty.  Opowiedział wiele interesujących zagadnień związanych ze specyfiką wspomnianego zawodu.