Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

SZLACHETNA PACZKA

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących. Tym razem zaangażowaliśmy się w ogólnopolską akcję charytatywną  „Szlachetna Paczka”.

Inicjatywa ta, ma na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wybrane rodziny otrzymują pomoc materialną, która  odpowiada ich indywidualnym potrzebom, ale często również spełnia marzenia najmłodszych członków rodziny.

Szlachetna paczka to system pomnażania dobra. To dobro działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do akcji i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.

Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam zebrać artykuły spożywcze i słodycze. Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali tą inicjatywę: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

W zorganizowanie akcji „Szlachetna Paczka” włączyli się wolontariusze z kl. VIII, którzy biorą również udział w Ogólnopolskim Projekcie Emp@tyczna Klasa.

Pamiętajmy, że wspólnie możemy dokonywać rzeczy niezwykłych, wkraczając w świat wartości, takich jak otwartość na problemy drugiego człowieka, empatię, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć. Wszystko to wypływa z miłości do bliźnich.

     Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!