Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Rodzicu!

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że do dnia 31 stycznia 2024r. należy złożyć u wychowawcy grupy lub w sekretariacie zgłoszenie do klasy I. Po zebraniu zgłoszeń dotyczących dzieci z obwodu naszej szkoły rozpoczniemy rekrutację jeśli będą wolne miejsca dla zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły spoza jej obwodu.