Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

ZNÓW PŁYWAMY !!!

Od października roku szkolnego 2023/2024 ruszyła kolejna edycja nauki pływania na basenie w Krośnicach.  W zajęciach biorą udział uczniowie klas V,VI i VII razem (28 dzieci). Wyjazdy odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu i trwają do końca listopada. Łącznie jest 6 wyjazdów. Podczas zajęć uczniowie mają godzinę nauki pływania i godzinę zajęć rekreacyjnych.

 

Celem tych zajęć jest :

- propagowanie pływania wśród młodzieży,

- dbanie o rozwój fizyczny młodzieży i ich sprawność fizyczną,

- nauka pływania i oswojenie młodzieży z nowym środowiskiem naturalnym,

- zachęcanie młodzieży do spędzania wolnego czasu na zajęciach sportowych,

- zachęcanie do pływania rekreacyjnego